BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Bằng Thạc sĩ quốc tế do Trường Đại học Birmingham City cấp và được công nhận tại Việt Nam và quốc tế.

TIẾNG ANH THÀNH THẠO

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh giúp học viên có thể tự tin trong môi trường quốc tế.

MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG

Khi học trong môi trường quốc tế, học viên rất năng động và tự tin.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Chương trình quốc tế học tại Việt Nam với những kiến thức cập nhật, thực tiễn và mang tính quốc tế.

GIẢNG VIÊN QUỐC TẾ

Giáo sư, giảng viên quốc tế có học vị cao, kinh nghiệm quản lý thực tiễn và đang giảng dạy môi trường quốc tế.

PHÁT TRIỂN QUAN HỆ

Các học viên tham gia chương trình đa dạng từ các vị trí quản lý với ngành nghề khác nhau. Môi trường học tập hỗ trợ phát triển mối quan hệ.

PHƯƠNG PHÁP HỌC

Phương pháp giảng dạy và học của chương trình tra trộn đa dạng phân tích tình huống trường hợp điển hình, bài tập thực tiễn theo nhóm và cá nhân.

SINH VIÊN 2 TRƯỜNG

Khi theo học chương trình liên kết quốc tế, sinh viên sẽ trở thành sinh viên của cả hai trường: đó là Đại học Birmingham City, Anh quốc và trường Đại học Kinh tế – Luật, Việt Nam.

Lợi ích chương trình

by Oct 2, 2020