Chương Trình

Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) do Trường Đại học Birmingham City cấp bằng giảng dạy tại Trường Đại học Kinh Tế – Luật, Đại học Quốc Gia TP. HCM có cấu trúc chương trình và bằng cấp giống y hệt như chương trình thạc sĩ đang được giảng dạy tại Anh. Các học phần của chương trình được xây dựng trên bối cảnh thực tiễn với các trường hợp điển hình.

Chương trình đào tạo giúp các chuyên gia có kỹ năng ra quyết định ở cấp chiến lược, và giúp học viên rèn luyện các kỹ năng, năng lực.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh quốc tế do Trường Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh) cấp bằng, học hoàn toàn ngoài giờ làm tại Việt Nam chỉ trong 1 năm.
Bằng cấp này được Bộ GDĐT công nhận tại Việt Nam và quốc tế.

Thời lượng: 1 năm (buổi tối)

Khai giảng: Tháng 09/2020

Địa điểm học: TP. HCM