CƠ HỘI SỰ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh quốc tế có thể phát triển sự nghiệp ở các vị trí như sau:

LÃNH ĐẠO

Phát triển sự nghiệp và có thể đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại các doanh nghiệp cấp độ quốc tế.

QUỐC TẾ

Mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh với các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn kinh tế.

GIẢNG DẠY

Cơ hội giảng dạy chương trình quốc tế tại các trường đại học, học viện về kinh doanh quốc tế và quản trị.

KHỞI NGHIỆP

Tự khởi nghiệp dựa trên nhu cầu thị trường, kiến thức, và mối quan hệ phát triển trong thời gian học