Qua môn học Managing a Successful Business Project, các bạn sinh viên sẽ học về cách lên kế hoạch cho 1 dự án kinh doanh, khởi động dự án, vận hành và kiểm soát để đạt được mục đích mong muốn. Sau khi hoàn thành học môn này, sinh viên sẽ biết cách...