Luận văn thạc sĩ

Tram Mai

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh không chỉ là một bước quan trọng trong hành trình học vụ mà còn mang lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển nghề nghiệp và kiến thức chuyên sâu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

luận văn thạc sĩ

1. Luận văn thạc sĩ là gì

Luận văn thạc sĩ là một bài nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện ở cấp độ cao học, đặc biệt là trong quá trình theo học chương trình thạc sĩ. Nó đại diện cho một phần quan trọng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp ở mức độ chuyên sâu hơn so với cấp độ đại học.

Mục Tiêu của Luận Văn Thạc Sĩ

 • Kiểm tra khả năng nghiên cứu và phân tích sự độc lập của sinh viên.
 • Đánh giá khả năng tổng hợp và ứng dụng kiến thức chuyên ngành.
 • Chứng minh khả năng đưa ra ý kiến và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu.

Luận văn thạc sĩ thường là một phần quan trọng trong việc đạt được bằng cấp thạc sĩ và mang lại cơ hội để sinh viên phát triển sự chuyên sâu và chuyên môn của mình.

2. Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Việc chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh là quan trọng để đảm bảo rằng bạn có đủ nguồn lực và động lực để nghiên cứu chủ đề đó trong thời gian dài. Dưới đây là một số ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh:

 • Quản lý Chiến Lược và Đổi Mới: nghiên cứu về cách các tổ chức quản lý chiến lược và triển khai các chiến lược đổi mới để thích ứng với sự biến động trong môi trường kinh doanh.
 • Quản lý Chuỗi Cung Ứng Bền Vững: điều tra cách quản lý chuỗi cung ứng có thể đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và giảm tác động tiêu cực lên môi trường.
 • Quản lý Rủi Ro và Chiến Lược Bảo Hiểm: phân tích cách các doanh nghiệp quản lý rủi ro và thiết lập chiến lược bảo hiểm hiệu quả.
 • Quản lý Nhân Sự và Năng Lực Cạnh Tranh: nghiên cứu về cách quản lý nhân sự có thể tối ưu hóa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại.
 • Quản lý Dự Án và Công Nghệ: tìm hiểu cách quản lý dự án có thể tận dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng dự án.
 • Quản lý Thương Hiệu và Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: điều tra cách quản lý thương hiệu có thể tận dụng tiếp thị kỹ thuật số để tăng cường tầm nhìn và tương tác với khách hàng.
 • Quản lý Thương Hiệu và Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: điều tra cách quản lý thương hiệu có thể tận dụng tiếp thị kỹ thuật số để tăng cường tầm nhìn và tương tác với khách hàng.
 • Quản lý Thương Hiệu và Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: điều tra cách quản lý thương hiệu có thể tận dụng tiếp thị kỹ thuật số để tăng cường tầm nhìn và tương tác với khách hàng.
 • Quản lý Tài Chính và Chiến Lược Đầu Tư: nghiên cứu về cách quản lý tài chính có thể định hình chiến lược đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản lý Đổi Mới Sản Phẩm và Thị Trường: điều tra cách các doanh nghiệp quản lý đổi mới sản phẩm để mở rộng thị trường và duy trì sự cạnh tranh.
 • Quản lý Đa Quốc Gia và Chiến Lược Mở Rộng: phân tích cách quản lý đa quốc gia có thể hỗ trợ chiến lược mở rộng của doanh nghiệp.
 • Quản lý Hiệu Quả Năng Lực Tổ Chức: nghiên cứu về cách quản lý hiệu quả năng lực tổ chức có thể giúp tối ưu hóa sự linh hoạt và hiệu suất của doanh nghiệp.

Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh cần phản ánh sự quan tâm và định hình của bạn với lĩnh vực nghiên cứu và có tính ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp.

3. Thư viện luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Một số nguồn mà bạ có thể tham khảo để tìm kiếm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh:

 • Thư viện Trường Đại Học hoặc Viện Nghiên cứu: trường đại học của bạn hoặc các viện nghiên cứu có thể cung cấp nguồn lực về luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
 • Cơ sở dữ liệu học thuật: các cơ sở dữ liệu như ProQuest, EBSCO, hoặc Google Scholar cung cấp một loạt các luận văn và nghiên cứu chuyên sâu về quản trị kinh doanh.
 • Thư viện trực tuyến: các trang web của các thư viện trực tuyến như Library Genesis, Google Books, hoặc WorldCat có thể là nguồn tài nguyên hữu ích.
 • Trang Web của các trường đại học và viện nghiên cứu: trang web chính thức của các trường đại học hoặc viện nghiên cứu thường cung cấp thông tin về các luận văn được thực hiện trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
 • Cổng thông tin học thuật: sử dụng các cổng thông tin như ResearchGate, Academia.edu để tìm kiếm và tải về các luận văn của các nghiên cứu viên và học giả.
 • Thư viện quốc gia: các thư viện quốc gia thường có các nguồn tài nguyên lớn về luận văn và nghiên cứu.

4. Hướng dẫn bố cục làm luận văn thạc sĩ

Bố cục của luận văn thạc sĩ cần phản ánh sự có tổ chức và logic, giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu rõ nội dung của nghiên cứu. Dưới đây là một hướng dẫn về bố cục cơ bản cho luận văn thạc sĩ:

 • Bìa: chứa thông tin cơ bản như tên đề tài, tên tác giả, tên trường đại học, và năm viết luận văn.
 • Tóm Tắt (Abstract): tóm tắt ngắn gọn về mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính và những kết luận quan trọng của luận văn.
 • Lời Cam Đoan: tuyên bố về sự chân thành và trung thực trong quá trình nghiên cứu.
 • Lời Cảm Ơn: bày tỏ lòng biết ơn đối với những người và tổ chức đã hỗ trợ và đóng góp cho quá trình nghiên cứu.
 • Mục Lục: liệt kê các chương và mục lục chi tiết của luận văn.
 • Phần Giới Thiệu: trình bày vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa, và câu hỏi nghiên cứu.
 • Cơ Sở Lý Luận: đề cập đến các lý thuyết, mô hình, và các nghiên cứu liên quan đến đề tài.
 • Phương Pháp Nghiên Cứu: mô tả chi tiết về cách bạn đã thực hiện nghiên cứu, bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích.
 • Kết Quả Nghiên Cứu: trình bày các kết quả chi tiết từ nghiên cứu, thường đi kèm với bảng biểu, đồ thị để hỗ trợ.
 • Thảo Luận và Đánh Giá: diễn đạt ý kiến cá nhân về kết quả, so sánh với các nghiên cứu trước đó, và thảo luận về ý nghĩa của nghiên cứu.
 • Kết Luận: tóm tắt lại những điểm chính của luận văn và rút ra những kết luận chung.
 • Tài Liệu Tham Khảo: liệt kê tất cả các nguồn tham khảo được sử dụng trong luận văn theo định dạng quy định.
 • Phụ Lục: bao gồm các tài liệu bổ sung, bảng số liệu chi tiết, hoặc thông tin kỹ thuật quan trọng.

Bố cục có thể có sự biến đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường đại học hoặc chương trình đào tạo. Đảm bảo tuân thủ theo quy định của trường và đảm bảo rằng mỗi phần đều được trình bày một cách rõ ràng và logic.

About the MBA

MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là chương trình cung cấp kiến thức sâu về quản trị kinh doanh và làm việc trong môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết để định hình và thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức và doanh nghiệp.

Leave a Comment