Sách MBA – Khám Phá Kiến Thức MBA Hiện Đại

Tram Mai

Tìm hiểu về “MBA là gì” là bước quan trọng đối với những người đang muốn khám phá thêm về quản trị kinh doanh. Sách MBA không chỉ là nguồn kiến thức chuyên sâu mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp quản lý.

sách mba

Sách tự học MBA

Dưới đây là một số sách tự học MBA và những cuốn sách sau đây không chỉ cung cấp kiến thức sâu rộng về quản trị kinh doanh mà còn giúp độc giả phát triển những kỹ năng quan trọng trong sự nghiệp quản lý của họ.

 • “Quản Trị Kinh Doanh” của Peter F. Drucker: Cuốn sách này được coi là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Drucker giới thiệu các khái niệm quan trọng như hiệu quả, tư duy chiến lược, và quản lý nhân sự.
 • Những Nguyên Tắc Cơ Bản của Tư Duy Kinh Doanh” của Ray Dalio: Tác giả, một nhà đầu tư nổi tiếng, chia sẻ những nguyên tắc cơ bản về tư duy kinh doanh và quản lý rủi ro. Cuốn sách tập trung vào việc xây dựng một hệ thống quyết định hiệu quả.
 • Dám Thay Đổi: 21 Nghiên Cứu về Cách Doanh Nghiệp Có Thể Chấp Nhận Sự Đổi Để Đạt Đến Hiệu Suất Cao” của Harold J. Leavitt Thomas H. Davenport: Cuốn sách nghiên cứu cung cấp những chiến lược và bài học từ 21 tổ chức hàng đầu về cách họ đã đổi mới để đạt được hiệu suất cao trong môi trường kinh doanh biến động.
 • Sức Mạnh của Thói Quen” của Charles Duhigg: Duhigg nghiên cứu về quy luật và cơ chế của thói quen, giúp độc giả hiểu rõ về tầm quan trọng của thói quen trong quản trị cá nhân và tổ chức.
 • Điều Kiện Tốt Nhất” của Jim Collins: Cuốn sách tập trung vào nghiên cứu về tầm quan trọng của lãnh đạo xuất sắc và xây dựng đội nhóm mạnh mẽ. Collins giúp độc giả hiểu rõ về những yếu tố làm nổi bật các tổ chức xuất sắc.
 • Tư Duy Chiến Lược” của A.G. LafleyRoger L. Martin: CEO cựu của Procter & Gamble, A.G. Lafley, và giáo sư Roger L. Martin giới thiệu về cách xây dựng chiến lược hiệu quả và triển khai nó trong thực tế doanh nghiệp.
 • Chạy Đua với Thời Gian” của Elizabeth Grace Saunders: Cuốn sách chia sẻ những phương pháp và chiến lược để quản lý thời gian hiệu quả, giúp độc giả tối ưu hóa năng suất cá nhân và chuyên nghiệp.

Sách MBA cơ bản

Dưới đây là một số sách MBA cơ bản và những cuốn sách sau đây không chỉ cung cấp kiến thức sâu rộng về quản trị kinh doanh mà còn giúp độc giả phát triển những kỹ năng quan trọng trong sự nghiệp quản lý của họ.

 • Chiến Lược Kinh Doanh” – Michael E. Porter: Cuốn sách tập trung vào chiến lược cạnh tranh và cách doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế độc đáo trong thị trường.
 • Quản Lý Định Hình” – Philip Kotler: Kotler giới thiệu về quản lý định hình, giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì hình ảnh tích cực trong tâm trí khách hàng.
 • Tư Duy Chiến Lược” – A.G. LafleyRoger L. Martin: Sách này chia sẻ về cách tư duy chiến lược có thể thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển bền vững.
 • Kỹ Năng Lãnh Đạo 360 Độ” – John C. Maxwell: Maxwell hướng dẫn về việc phát triển kỹ năng lãnh đạo từ mọi góc độ và áp dụng chúng trong môi trường công việc.
 • Tìm Hiểu Kế Toán Cho Người Không Kế Toán” – Wayne Label: Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ về các nguyên tắc kế toán cơ bản và ứng dụng chúng trong quản lý doanh nghiệp.
 • Quản Trị Người” – Peter F. Drucker: Drucker giới thiệu về quản lý nhân sự hiệu quả và tạo động lực cho đội ngũ làm việc.
 • Chiến Lược Tiếp Thị” – Al Ries Jack Trout: Cuốn sách tập trung vào chiến lược tiếp thị, giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì thương hiệu mạnh mẽ.
 • Quản Lý Chiến Lược” – Fred R. David: David cung cấp cái nhìn chi tiết về quản lý chiến lược và cách lập kế hoạch chiến lược hiệu quả.
 • Quản Lý Cấp Cao” – Ram CharanStephen Drotter: Cuốn sách này tập trung vào việc phát triển lãnh đạo và quản lý cấp cao trong tổ chức.
 • Quản Lý Dự Án Hiệu Quả” – Peter W. G. Morris: Morris giới thiệu về cách quản lý dự án một cách hiệu quả, từ lập kế hoạch đến thực hiện và đánh giá.

Sách MBA dành cho lãnh đạo

Dưới đây là một số sách MBA dành cho lãnh đạo và những cuốn sách sau đây không chỉ cung cấp kiến thức sâu rộng về quản trị kinh doanh mà còn giúp độc giả phát triển những kỹ năng quan trọng trong sự nghiệp quản lý của họ.

 • Lãnh Đạo Không Quản Lý” của Henry Mintzberg: Cuốn sách này tập trung vào sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo, giúp bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo chiến lược.
 • Lãnh Đạo Đột Phá” của Jim Collins: Collins nghiên cứu về sự thành công và thất bại trong doanh nghiệp, giúp bạn xây dựng mô hình lãnh đạo bền vững.
 • Chủ Động” của Stephen R. Covey: Cuốn sách này tập trung vào việc xây dựng kỹ năng tự quản lý và lãnh đạo cá nhân.
 • Nhà Quản Lý Khéo Léo” của Peter F. Drucker: Drucker giới thiệu các nguyên tắc quản lý cơ bản và chiến lược kinh doanh.
 • Tạo Ra và Bảo Tồn Giá Trị” của Michael E. Porter: Porter nghiên cứu về chiến lược cạnh tranh và cách doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị lâu dài.
 • Bí Mật Của Sự Tinh Tế” của John C. Maxwell: Cuốn sách này giúp bạn phát triển những phẩm chất lãnh đạo tinh tế để đạt được sự thành công.
 • Lãnh Đạo Linh Hoạt” của Simon Sinek: Sinek tập trung vào ý nghĩa và mục tiêu, giúp bạn xây dựng lãnh đạo dựa trên sự đồng cảm và tình nhân quả.
 • Lãnh Đạo Vượt Thời Gian” của Warren Bennis: Cuốn sách này xem xét về những đặc tính cần thiết để trở thành một lãnh đạo vượt thời gian.
 • Nhà Lãnh Đạo 360 Độ” của John C. Maxwell: Maxwell giúp bạn hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của lãnh đạo và cách chúng tác động đến sự thành công của bạn.
 • Nguyên Lý Lãnh Đạo” của Dale Carnegie: Cuốn sách này giúp bạn phát triển kỹ năng mềm quan trọng trong lãnh đạo và tương tác xã hội.

Sách mini MBA

Dưới đây là một số sách mini MBA và những cuốn sách sau đây không chỉ cung cấp kiến thức sâu rộng về quản trị kinh doanh mà còn giúp độc giả phát triển những kỹ năng quan trọng trong sự nghiệp quản lý của họ.

 • Sách Hướng Dẫn Quản Trị Kinh Doanh cho Người Mới Bắt Đầu” (The Personal MBA) của Josh Kaufman: Cung cấp kiến thức quản trị kinh doanh quan trọng một cách dễ hiểu và tập trung vào những khái niệm chính.
 • Sách Đạo Đức Kinh Doanh” (Business Ethics: A Very Short Introduction) của DeGeorge, R.T.: Tóm tắt về đạo đức kinh doanh, giúp độc giả hiểu về những vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp.
 • Sách Lãnh Đạo 360 Độ” (The 360 Degree Leader) của John C. Maxwell: Chia sẻ về cách trở thành một lãnh đạo hiệu quả từ mọi vị trí trong tổ chức.
 • Sách Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả” (Getting Things Done) của David Allen: Tập trung vào kỹ thuật quản lý thời gian và công việc cá nhân để tăng cường hiệu suất.
 • Sách Nền Tảng Chiến Lược” (Good Strategy Bad Strategy) của Richard Rumelt: Phân tích chiến lược kinh doanh và cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng chiến lược hiệu quả.
 • Sách Chủ Nghĩa Nhanh” (The Lean Startup) của Eric Ries: Tập trung vào mô hình khởi nghiệp linh hoạt và chủ nghĩa nhanh trong quản lý doanh nghiệp.
 • Sách Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả” (How to Win Friends and Influence People) của Dale Carnegie: Hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng tích cực.
 • Sách Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính” (How to Read a Financial Report) của John A. Tracy: Giúp người đọc hiểu và đọc hiểu báo cáo tài chính một cách hiệu quả.
 • Sách Kinh Tế Học Đơn Giản” (Economics in One Lesson) của Henry Hazlitt: Cung cấp cái nhìn tổng quan về kinh tế học một cách dễ hiểu.
 • Sách Quản Lý Tài Chính Cá Nhân” (Your Money or Your Life) của Vicki RobinJoe Dominguez: Hướng dẫn về quản lý tài chính cá nhân và định hình tư duy về tiền bạc.

About the MBA

MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là chương trình cung cấp kiến thức sâu về quản trị kinh doanh và làm việc trong môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết để định hình và thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức và doanh nghiệp.

Leave a Comment