Trường đại học Birmingham City có lịch sử thành lập từ tháng 10 năm 1843, với lịch sử hơn 150 năm. Nhà trường hiện đang đào tạo trên 24.000 sinh viên theo học các ngành đa dạng như Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Luật, Y tế, Xây dựng … ở các cấp bậc từ đại học tới tiến sĩ. Với tấm bằng Thạc sĩ MBA quốc tế của trường Đại học Birmingham City, bạn hoàn toàn có thể tự hào với tấm bằng được công nhận tại Việt Nam và quốc tế.