YÊU CẦU ĐẦU VÀO

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

với bất kỳ chuyên ngành nào

TIẾNG ANH 

nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh

Đối với học viên chưa đủ điểm tiếng Anh, học viên tham gia khóa học nâng cao tiếng Anh tại trường

Học viên vui lòng liên hệ hotline TP. HCM Cô Thuận: 0987 402 020 – 0909 300 994 hoặc

Hà Nội Cô Hòa: 024 2263 1969 – 0967 986 341 để biết thêm thông tin chi tiết.